Fulbright Mezunları Derneği'nin (eski adıyla İstanbul Fulbright Bursiyerleri Derneği) 9 Aralık 2017 tarihinde AC Hotel by Marriott Istanbul Maçka'da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Olağanüstü genel kurul gündemi ve alınan kararlar aşağıda listelenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündem:
1- Açılış ve yoklama
2- Başkanlık Divan seçimi
3- Divana Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
4- Dernek adının değiştirilmesi
5- Dernek faaliyet alanının değiştirilmesi
6- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi
7- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
8- Yeni Yönetim Kurulunun ilk toplanma tarihinin saptanması
9- Dilek ve Öneriler
10- Kapanış

Kararlar:
1- Açılış ve yoklama yapıldı. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı ve ikinci toplantı olduğundan, çoğunluğa bakılmaksızın 20 mevcut üye ile toplantıya başlanıldı ve Genel Kurul, Divan Kurulu seçimi ile başladı
2- Divan Başkanlığı’na Faruk Aktay, Uğur Doğu, Mert Özgür seçildiler.
3- Genel Kurul tutanağını imza yetkisinin Başkanlık Divanı’na verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
4- Dernek adının İstanbul Fulbright Bursiyerleri Derneği’nden Fulbright Mezunları Derneği olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
5- Dernek Faaliyet alanının “Uluslar Arası İşbirliği”nden “Mezun Derneği” olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
6- Genel Kurul öncesi duyurılan yeni tüzüğün maddeleri tek tek görüşülmüş olup oy çokluğuyla yeni dernek tüzüğü kabul edilmiştir.
7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinin aday listelerden seçilmek suretiyle kapalı oylama sistemine göre yapılmasına karar verildi. Yönetim Kurulu seçimlerine geçildi.  Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi sonucunda asil ve yedek üyelikleri listeleri aşağıdaki şekilde oy çokluğu  ile kabul edilidi.

 

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Demet Dinçer
Faruk Aktay
Çağla Çavuşoğlu
Aygün Çatak
Mert Özgür
Uğur Doğu
Sezin Ata
Yunus Bölek
Tual Alpgiray
 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Nural Agat Yemişçi
Ozan Avcı
Murat Ceyhan
Ayşe Deniz Özkan 
Hande Gündüz
 

Denetim Kurulu Asil Üyeler
Osman Simav
Ayşenur Yıldırım
İpek Pandar

Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Mine Sibel Gürün
Eda Yeyman
Ayla Ödekan

8- Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantı tarihi 10 Aralık 2017 olarak belirlendi.
9- Dilek ve Öneriler müzakereye açıldı.
10- Kapanış konuşmasından sonra bütün gündem maddelerinin müzakere edilerek karara bağlanmasından sonra gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından söz alan Divan Başkanı, alınan kararların derneğimize yarar getirmesini dileyerek üyelere teşekkür etmiş ve toplantıyı bitirmiştir. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalanmıştır.