Fulbright Mezunları Derneği 2017-2020 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:

FARUK AKTAY (Başkan)

Av. Faruk Aktay Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi çift anadalı (2006) ve Hukuk (2011) lisans eğitimlerini tamamlanmıştır. 2008 yılında Eiffel Mükemmeliyet Bursu ile Fransa’da Toulouse School of Economics’te Matematiksel Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlanmıştır. Öğrenci olduğu dönemde 2004 yılında Türkiye Ulusal Münazara Turnuvasında şampiyon olmuş, 2011 yılında Washington D.C.’de düzenlenen Philip C. Jessup Uluslararası Hukuk Farazi Dava yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

2011 yılında hukuk lisans eğitimini tamamlayıp, ülkemizin önde gelen bürolarında serbest avukatlık yaptıktan sonra 2013-2014 yılları arasında Fulbright Bursu ile New York Üniversitesinde Hukuk yüksek lisansını tamamlamıştır. Şu anda kendi hukuk bürosunda hukuki ve ekonomik danışmanlık hizmeti vermekten olan Av. Faruk Aktay aynı zamanda New York Barosu ve İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti’ne kayıtlı bir uluslararası avukattır.

Email: faktay@aktay.av.tr

Faruk Aktay, Esq. has completed his B.A. in International Relations and Economics (2006) and LLB in Law (2011) at Koç University. He studied M.A. in Mathematical Economics (2008) at Toulouse School of Economics in France with Egide Eiffel Excellence Scholarship. During his studies, he also became debating champion in Turkish National Debating Championship and also represented our country in Philip C. Jessup International Law Moot Court competition organized in Washington D.C., USA.

Upon completing his legal education and working as attorney-at-law at leading law firms in Turkey, he completed LL.M. degree at New York University in 2013-2014. He is an international lawyer, also registered as a member of New York Bar and a solicitor at the Law Society of England and Wales. Currently, he is working s the Managing Director at his own law firm providing legal and economic consulting.  

 

UĞUR DOĞU (Başkan Yardımcısı ve Sayman) 

Uğur Doğu, Karabük Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Whatcom Community College’den  Turizm ve Otel işletmeciliği Bölümünden 2012 yılında Fulbright Bursiyeri olarak diploma kazandı. Eğitimine Okan Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans eğitimi alarak devam etmektedir. Şu sıralar Uluslararası bir Otel zinciri için Satış Müdürü olarak çalışmaktadır.

Email: udogu@achotelmacka.com

Uğur graduated from Karabuk University in Tourism and Hospitality Management in 2011. He also got a diploma from Whatcom Community College in Tourism and Hospitality Management as a Fulbright Scholar in 2012. He is studying in Okan University for a master’s degree in Business. He is working for an International Hotel brand as a Sales Manager in Istanbul.

 

AYGÜN ÇATAK (Başkan Yardımıcısı ve Genel Sekreter)

Aygün Çatak, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır (2004). İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nde İngilizce Okutman olarak görev yapmıştır (2004-2006) Texas Pan-American Üniversitesi'nde Fulbright bursiyeri olarak FLTA programını başarıyla tamamlamıştır. (2006-2007) Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yabancı Dil Eğitimi yüksek lisans programını tamamlamış ve Hacettepe Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi de almıştır. Aygün, 14 yıllık yabancı dil eğitimi deneyimine sahip olup ülkesine döndüğünden bu yana Vehbi Koç Vakfı Koç Okulların'nda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Email: ayguncatak@gmail.com

Aygün Çatak graduated from Hacettepe University, Department of English Linguistics (2004). She worked as an English Instructor at Istanbul Kültür University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (2004-2006) She graduated from The University of Texas Pan-American as a Fulbright FLTA Scholar in 2007. She also holds an MA in TEFL, Teaching English As Forein Language, from Bahçeşehir University and a Pedagogical Formation Education from Hacettepe University. She has a solid background in English Linguistics and has 14 years of foreign language teaching experience. She has been working at The Koç School since she returned to her home country.

 

MERT ÖZGÜR (Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Mert Rochester Insitute of Technology’den 2010 yılında Mühendislik yüksek öğrenimini Fulbright bursiyeri olarak tamamlamıştır. Mert ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Enerji Bilimi ve Teknolojileri dalında yüksek lisans diplomasına da sahiptir. Ülkesine döndüğünden bu yana uluslararası bir danışmanlık şirketinde Teknoloji Danışmanı olarak görev almaktadır.

Email: mertozgur@gmail.com

Mert was graduated from Rochester Institute of Technology, New York in 2010 with Masters in Engineering as Fulbright Scholar. He also holds BSc. in Mechanical Engineering from Yildiz Technical University and MSc. in Energy Science and Technology from Istanbul Technical University. Mert has been working at a multinational consulting company as Technology Consultant since he returned back.

 

DEMET DİNÇER (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Demet Dinçer, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur (2007). Yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda sürdürmüş (2010), araştırmaları için TU Delft Urban Body programına katılmıştır (2009). Fulbright bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi’nde araştırmacı olarak sürdürdüğü doktorasını İTÜ Mimari Tasarım alanında tamamlamıştır (2016). Yüksek lisans ve doktora çalışmaları Tübitak tarafından desteklenmiştir. Çalışma alanları mimari tasarım, grafiksel anlatı ve görsel sanatlar olan Dinçer’in bazı işleri New York ve Istanbul’daki sergilerde yer almış; farklı bienaller kapsamında workshoplar düzenlemiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Email: demetdincer@gmail.com

Dr. Demet Dincer is an Assistant Professor at Istanbul Kultur University affiliated with architecture and design studies. She received her B.Sc. in Architecture from Yildiz Technical University (2007) as the highest ranking honor student and M.sc. İn Architectural Design from Istanbul Technical University (2010). She was enrolled in Urban Design Program in TU Delft for her M.Sc. studies (2009). She went to Columbia University as a Fulbright Visiting Researcher to study for her doctoral dissertation (2013-14) and graduated as a Ph.D. from Istanbul Technical University (2016). She has also been a Tubitak scholar for both her M.Sc. and Ph.D. researches. Her research interests span both architecture and arts and much of her work has been improving a trans-disciplinary approach. Her main interests are in the areas in architectural design, graphical design and visual arts. Her works were placed in some exhibitions in New York and Istanbul, and she was enrolled and/or organized many worskshops in different biennials in Netherlands and Turkey.

 

YUNUS BÖLEK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yunus Kirkwood Community College'daki eğitimi 2010 yılında İşletme anadalı ve Satış yandalı ile birlikte Fulbright bursiyeri olarak tamamlamıştır. Yunus ayrıca Türkiye'ye döndükten sonra, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitime başlamış, ve başarıyla tamamlamıştır. Ülkesine döndüğünden bu yana ulusal bir firmada Satış Koordinatörü olarak görev almaktadır.

Email: ynbolek@gmail.com

Yunus was graduated from Kirkwood Community College, Iowa in 2010 with an Associate's Degree in Management and a diploma in Sales as Fulbright Scholar.  After he returns back to Turkey, he received a BSc. in Management from Boğaziçi University. Yunus has been working at national company as a Sales Coordinator after graduation from Boğaziçi University. 

 

HANDE GÜNDÜZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Hande Gündüz, İstanbul Teknik Üniversitesi kimya bölümündeki lisans eğitimini 2009 yılında tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Erasmus bursiyeri olarak Almanya, TU Bergakademie Freiberg’de eğitim görmüştür. Mezuniyetinin ardından İTÜ kimya bölümünde lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiştir. Fulbright bursiyeri olarak 2013-2014 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology’de misafir araştırmacı olarak doktora çalışmalarını sürdürmüştür. 2015 yılından beri araştırma görevlisi olarak İTÜ’de çalışmakta ve  doktorasına devam etmektedir.

Email: hndgndz@hotmail.com 

Hande Gunduz, received her B.Sc. degree in Chemistry from Istanbul Technical University in 2009. During her undergraduate studies, she found in Germany at TU Bergakademie Freiberg as Erasmus Scholar. After her graduation, she was accepted to integrated Ph.D. programm at ITU. She continued her dissertation studies at Massachusetts Institute of Technology between 2013 and 2014 as a Fulbright Visiting Scholar. She has been working as a teaching assistant in ITU since 2015 and continues to her doctorate.

 

MURAT CEYHAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Murat Ceyhan 2008 yılında İstanbul Alman Lisesi’nden, 2012 yılında ise Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur, Ceza hukuku alanında avukatlık mesleğini icra ettirmesinin ardından 2014-2015 öğretim yılından bu yana çalışmalarını akademik alanda araştırma görevlisi olarak devam ettirmektedir. Murat bugün Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İlk yüksek lisansını 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda tamamlamış olmakla birlikte, an itibariyle aynı üniversitede Doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Fulbright bursu ile ise 2015-2016 yılları arasında Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde LL.M. programını tamamlamış bulunmaktadır.

Email: murat.ceyhan@khas.edu.tr

Murat Ceyhan has graduated from German High School of İstanbul in 2008, while graduating from Koç University Law School in 2012. After working as an attorney-at-law focusing on criminal law, since the academic year of 2014-2015 he has been working as a research assistant. Today he is continuing to work as a research assistan at Kadir Has University Faculty of Law, Department of Criminal and Criminal Procedure Law. Murat has completed his first graduate studies in Istanbul University’s Public Law program; thereby he is currently working on his thesis at the same University’s PhD program. With his Fulbright scholarship for the term of 2015-2016, he has completed Columbia Law School’s LL.M. program.

 

NURAL AGAT YEMİŞÇİ (Yönetim Kurulu Üyesi)

 

Nural Agat Yemişci,İzmir Buca eğitim Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek okulunda Dil eğitimi( ELT) sertifikası,Işık Üniversitesi Fulbright Programı yoğun İngilizce Eğitimi sertifikası vardır ve de pek çok İngilizce eğitimi ile ilgili seminer çalışmalarına katılmıştır. PDA kişisel gelişim  eğitim ve danışmanlık  sertifikası vardır. Fulbright bursu kazanarak Amerika da Minesota Üniversitesinde' Amerikan Studies' programını başarı ile tamamlamış diploma almıştır. İstanbul Arel Üniversitesin de Yönetim Organizasyon üzerine yüksek lisans(Master) yapmış,2011 aynı üniversitede Doktora Ph.D. ders aşamasını bitirmiş yeterlilik sınavına hazırlanmaktadır. Üniversitenin Erasmus ofisinde çalışmakta, yurt dışına gidecek öğrencilerin sözlü ve yazılı sınavlarının yapılmasında görev almaktadır. Erasmus Haraketlilik Programı ile 2010 yılında Polonya State College of Computer Science and Business Administration da ders verme etkinliğine katılmıştır. Erasmus etkinliği ile University of Primorska Faculty of Tourism Slovenia in 2015  te ders verme etkinliğinde bulunmuştur. 2017 de Bulgaristanda SGEM uluslar arası konferansında sunum ve oturum başkanlığı yapmıştır. Halen İstanbul Arel Üniversitesinde İngilizce Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

Email: nuralyemisci@arel.edu.tr 

 

Nural Agat Yemişci,graduated from Dokuz Eylül University Department of English Language Teaching.  She has a certificate in Language Teaching from Boğaziçi University. She has a certificate in  intensive English Language Teaching from Işık University organized by Fulbright  and also has many certificates in Language Teaching. She  finished her masters degree in Business and Management at İstanbul Arel University in 2011. She is still doing her Ph.D. studies in Business Management. She has a certificate in Personal Developmant,Education and Guidance (PDA). As a Fulbright grant, she has successully completed her American Studies Program at Minesota University and has a diploma from that university in America. She also works at Erasmus Office and coordinates the oral and written exams for the university students. In 2010 She went to Poland State College of Computer Science and Business administration as a lecturer to give lessons. In 2015 She visited University of Primorska Faculty of Tourism as a lecturer to share ideas and to give lessons. In 2017 SGEM conference in Bulgaria, she  presented her studies and worked as a chair person. She has been working as an English  instructor  at İstanbul Arel University since 2008.