Fulbright Mezunları Derneği 2017-2020 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:

FARUK AKTAY (Başkan)

Av. Faruk Aktay Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi çift anadalı (2006) ve Hukuk (2011) lisans eğitimlerini tamamlanmıştır. 2008 yılında Eiffel Mükemmeliyet Bursu ile Fransa’da Toulouse School of Economics’te Matematiksel Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlanmıştır. Öğrenci olduğu dönemde 2004 yılında Türkiye Ulusal Münazara Turnuvasında şampiyon olmuş, 2011 yılında Washington D.C.’de düzenlenen Philip C. Jessup Uluslararası Hukuk Farazi Dava yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

2011 yılında hukuk lisans eğitimini tamamlayıp, ülkemizin önde gelen bürolarında serbest avukatlık yaptıktan sonra 2013-2014 yılları arasında Fulbright Bursu ile New York Üniversitesinde Hukuk yüksek lisansını tamamlamıştır. Şu anda kendi hukuk bürosunda hukuki ve ekonomik danışmanlık hizmeti vermekten olan Av. Faruk Aktay aynı zamanda New York Barosu ve İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti’ne kayıtlı bir uluslararası avukattır.

Email: faktay@aktay.av.tr

Faruk Aktay, Esq. has completed his B.A. in International Relations and Economics (2006) and LLB in Law (2011) at Koç University. He studied M.A. in Mathematical Economics (2008) at Toulouse School of Economics in France with Egide Eiffel Excellence Scholarship. During his studies, he also became debating champion in Turkish National Debating Championship and also represented our country in Philip C. Jessup International Law Moot Court competition organized in Washington D.C., USA.

Upon completing his legal education and working as attorney-at-law at leading law firms in Turkey, he completed LL.M. degree at New York University in 2013-2014. He is an international lawyer, also registered as a member of New York Bar and a solicitor at the Law Society of England and Wales. Currently, he is working s the Managing Director at his own law firm providing legal and economic consulting.  

 

UĞUR DOĞU (Başkan Yardımcısı ve Sayman) 

Uğur Doğu, Karabük Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Whatcom Community College’den  Turizm ve Otel işletmeciliği Bölümünden 2012 yılında Fulbright Bursiyeri olarak diploma kazandı. Eğitimine Okan Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans eğitimi alarak devam etmektedir.

Şu sıralar Uluslararası bir Otel zinciri için Satış Müdürü olarak çalışmaktadır.

Email: udogu@achotelmacka.com

Uğur graduated from Karabuk University in Tourism and Hospitality Management in 2011. He also got a diploma from Whatcom Community College in Tourism and Hospitality Management as a Fulbright Scholar in 2012. He is studying in Okan University for a master’s degree in Business.

He is working for an International Hotel brand as a Sales Manager in Istanbul.

 

ÇAĞLA ÇAVUŞOĞLU (Başkan Yardımcısı)

Marmara Üniversitesi ve Stockholm Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimini tamamlamış ve 2008 – 2010 yılları arasında Fulbright bursiyeri olarak New York Üniversitesi’nden Uluslararası Ekonomi Politik alanında yüksek lisans derecesini almıştır. 2013-2017 yılları arasında Amerikan Ticaret Odası’nda İletişim ve Politikalar Yöneticisi olarak çalışmıştır ve halihazırda uluslararası bir firmada Kurumsal İlişkiler Yöneticisi olarak görev almaktadır.

Email: cagla.cavusoglu@fulbrightmail.org

Cagla holds BA degrees from Marmara University and Stockholm University on Political Science and International Relations, and she holds a Master of Arts degree on International Political Economy from New York University (NYU). Cagla worked at the American Chamber of Commerce in Turkey between the years of 2013-2017 as Communications and Policy Manager and she is currently working as Corporate Affairs Manager at a multinational IT company in Turkey.

 

AYGÜN ÇATAK (Genel Sekreter ve Üyelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Aygün Çatak, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır (2004). İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nde İngilizce Okutman olarak görev yapmıştır (2004-2006) Texas Pan-American Üniversitesi'nde Fulbright bursiyeri olarak FLTA programını başarıyla tamamlamıştır. (2006-2007) Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yabancı Dil Eğitimi yüksek lisans programını tamamlamış ve Hacettepe Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi de almıştır. Aygün, 10 yılı aşkın yabancı dil eğitimi deneyimine sahip olup ülkesine döndüğünden bu yana Koç Okulu'nda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Email: ayguncatak@gmail.com

Aygün Çatak graduated from Hacettepe University, Department of English Linguistics (2004). She worked as an English Instructor at Istanbul Kültür University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (2004-2006) She graduated from The University of Texas Pan-American as a Fulbright FLTA Scholar in 2007. She also holds an MA TEFL in English Language Teaching from Bahçeşehir University and a Pedagogical Formation Education from Hacettepe University. She has a solid background in English Linguistics and has over 10 years of foreign language teaching experience. She has been working at The Koç School since she returned to her home country.

 

MERT ÖZGÜR (Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Mert Rochester Insitute of Technology’den 2010 yılında Mühendislik yüksek öğrenimini Fulbright bursiyeri olarak tamamlamıştır. Mert ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Enerji Bilimi ve Teknolojileri dalında yüksek lisans diplomasına da sahiptir.

Ülkesine döndüğünden bu yana uluslararası bir danışmanlık şirketinde Teknoloji Danışmanı olarak görev almaktadır.

Email: mertozgur@gmail.com

Mert was graduated from Rochester Institute of Technology, New York in 2010 with Masters in Engineering as Fulbright Scholar. He also holds BSc. in Mechanical Engineering from Yildiz Technical University and MSc. in Energy Science and Technology from Istanbul Technical University.

Mert has been working at a multinational consulting company as Technology Consultant since he returned back.

 

DEMET DİNÇER (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Demet Dinçer, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur (2007). Yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda sürdürmüş (2010), araştırmaları için TU Delft Urban Body programına katılmıştır (2009). Fulbright bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi’nde araştırmacı olarak sürdürdüğü doktorasını İTÜ Mimari Tasarım alanında tamamlamıştır (2016). Yüksek lisans ve doktora çalışmaları Tübitak tarafından desteklenmiştir. Çalışma alanları mimari tasarım, grafiksel anlatı ve görsel sanatlar olan Dinçer’in bazı işleri New York ve Istanbul’daki sergilerde yer almış; farklı bienaller kapsamında workshoplar düzenlemiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Email: demetdincer@gmail.com

Dr. Demet Dincer is an Assistant Professor at Istanbul Kultur University affiliated with architecture and design studies. She received her B.Sc. in Architecture from Yildiz Technical University (2007) as the highest ranking honor student and M.sc. İn Architectural Design from Istanbul Technical University (2010). She was enrolled in Urban Design Program in TU Delft for her M.Sc. studies (2009). She went to Columbia University as a Fulbright Visiting Researcher to study for her doctoral dissertation (2013-14) and graduated as a Ph.D. from Istanbul Technical University (2016). She has also been a Tubitak scholar for both her M.Sc. and Ph.D. researches. Her research interests span both architecture and arts and much of her work has been improving a trans-disciplinary approach. Her main interests are in the areas in architectural design, graphical design and visual arts. Her works were placed in some exhibitions in New York and Istanbul, and she was enrolled and/or organized many worskshops in different biennials in Netherlands and Turkey.

 

YUNUS BÖLEK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yunus Kirkwood Community College'daki eğitimi 2010 yılında İşletme anadalı ve Satış yandalı ile birlikte Fulbright bursiyeri olarak tamamlamıştır. Yunus ayrıca Türkiye'ye döndükten sonra, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitime başlamış, ve başarıyla tamamlamıştır.

Ülkesine döndüğünden bu yana ulusal bir firmada Satış Koordinatörü olarak görev almaktadır.

Email: ynbolek@gmail.com

Yunus was graduated from Kirkwood Community College, Iowa in 2010 with an Associate's Degree in Management and a diploma in Sales as Fulbright Scholar.  After he returns back to Turkey, he received a BSc. in Management from Boğaziçi University. 

Yunus has been working at national company as a Sales Coordinator after graduation from Boğaziçi University. 

 

SEZİN ATA (Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Sezin 2012 yılında McCallum Business School, Bentley Üniversitesi'nde Fulbright bursiyeri olarak MBA programını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminin öncesinde, 2007 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve tekstil endüstrisinde 3 yıl çalışmıştır. 

Şu anda, bir danışmanlık şirketinde 5 yılı aşkın bir süredir uluslarası firmaların Türkiye'ye girişi, pazar araştırmaları ve pazarda güçlenmeleri konularında görev almaktadır.

Email: sezin.ata@gmail.com

Sezin graduated from McCallum Business School, Bentley University with an MBA degree in 2012 as a Fulbright Scholar. Previous to her master’s degree, she completed her BSc. in Textile Engineering from Ege University in 2007 and worked in textile industry for 3 years. 

At the moment, she is working at a consulting firm for more than 5 years supporting international companies on market entry, insight and strengthening their presence here in Turkey. 

 

TUAL ALPGİRAY (Yönetim Kurulu Üyesi)

Tual İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölumünden mezun oldu. 2005-2006 akademik yılinda Fulbright bursuyla Denver'da Heritage High School'da İngilizce öğretmeni olarak çalıstı. 2009'dan beri Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansıni tamamladı. Şu anda aynı bölümde doktora programına devam etmektedir. Ayni zamanda Anadolu Universitesi'nde Sosyoloji bölümü lisans öğrencisidir.

Email: talpgiray.yeditepe@gmail.com

Tual completed her MA in English Language and Literature at Istanbul University, Faculty of Letters. She was granted the Fulbright scholarship in 2005 and worked as a Language Arts teacher in Heritage High School, Denver, CO in the 2005-2006 academic year. She has been working as an instructor of English at Yeditepe University since 2009. She holds a Master's degree in English Literature and is studying for a PhD in the same program at Yeditepe University. At the same time, she is an undergraduate student in Sociology at Anadolu University.