Üyelik Koşulları

Gerçek kişiler derneğe üye olabilir. Türkiye’de yerleşme hakkına sahip yabancı gerçek kişiler de derneğe üye olabilir.*

Derneğe üye olabilme hakkına ilişkin koşullar aşağıda gösterilmiştir:

  • Fiil ehliyetine sahip gerçek kişi olması;
  • Fulbright burs programlarının şartlarını başarıyla tamamlaması;
  • Derneğin amaç, ilke ve değerlerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmesi; ve
  • Tüzük kapsamındaki başvuru koşullarını yerine getirmek ve yürürlükteki yasal mevzuatın öngördüğü koşulları taşıması.

*Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

**Üyelik koşulları, kategorileri, hak ve görevlerine ilişkin daha detaylı bilgi için dernek tüzüğüne bakınız.  

 

Üyelik Başvuru Süreci

Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve Tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını beyan eden “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup ıslak imzalı olarak, gerektiği belirtilen diğer evrakları ile birlikte Dernek Başkanlığına iletirler.

Dernek üyeliği için gerekli koşulları haiz olan bir aday, Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunun olumlu oyu ve ilgili üyelik tipi için gerekli üyelik giriş ve yıllık aidatın ödenmesinin akabinde Üye olarak kabul edilir.

Derneğe yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Derneğe ulaşma tarihinden itibaren Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

KVKK Aydınlatma metnini okumak için tıklayınız. 

Üyelik başvuru formunu indirmek için tıklayınız. 

Üyelik hakkında daha detaylı bilgi almak ve üye başvuru evraklarınızı ilgili ekleri ile birlikte göndermek için, info@fulbrightalumni.org.tr adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.