Dayanışma ve saygı ilkelerinin temelini oluşturduğu, çağdaş, demokratik, paylaşımcı, şeffaf, kapsayıcı ve sosyal sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.