• Mezun olmuş bursiyerler arasındaki ilişkileri geliştirerek sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki, sportif, sanatsal ve eğitsel etkinlikler düzenlemek,
  • Bu etkinlikler ile ulusal ve uluslararası ortamlarda Fulbright mezunlarını ve kanaat önderlerini bir araya getirmek, 
  • Mezunlar ve bursiyerler arasında sinerji oluşturarak gerektiğinde eğitim ve mesleki konularda yol gösterici çalışmalarda bulunmak,
  • Ülke çapında eğitim ve bilimsel araştırma kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluk projeleri yürütmek.